Su, gaz ve petrol boru hatlarında kullanılan malzemenin birçok gereksinimi vardır.

Özellikle içme suyu ve gaz için yüksek standartları karşılamaları gerekir.

Primus Line®, Alman Çevre Ajansı (Umweltbundesamt - UBA) tarafından oluşturulan KTW-Guideline'ı karşılar ve DVGW (Alman Teknik ve Bilimsel Gaz ve Su Birliği) tarafından bir gaz tedarik ürünü olarak onaylanmıştır.

  • KTW-Guideline uyarınca test sertifikası
  • DVGW Teknik Standardı W 270'e göre test sertifikası
  • DVGW tip inceleme sertifikası

Primus Line®, içme suyu hatlarında operasyon için; zorlu uluslararası standartlara göre çok sayıda ek sertifikaya sahiptir.

  • NSF/ANSI 61
  • AS/NZS 4020:2005
  • BS 6920:2014
  • ACS nach XP P 41-250
  • Ve daha fazlası

 

İzleme listeniz