Sürdürülebilirlik ve çevre dostu olmak, haklı olarak önemli toplumsal değerlere dönüşmüştür. Primus Line®, bu ideallere birçok düzeyde değerli katkılar sağlar.

Bu, temel fikrinin doğasında vardır: Boru hatları oldukları yerde kalırlar, kaplama malzemesi içine çekilir. Öncelikle bu, mevcut yapılara önemli ölçüde daha az müdahale anlamına gelir. Bir boru hattı kesitinin rehabilitasyonu için iki küçük kazı çukuru veya erişim noktası yeterlidir.

Buna göre, makine istihdamı ve dolayısıyla kurulum için alan gereksinimleri önemli ölçüde azaltılır. Korunan arazilerde ve doğa rezervlerinde bile basınçlı boru hatlarının rehabilitasyonu nispeten düşük bir çabayla mümkündür.

Bu, Primus Line® ile, yalnızca aşağıdakiler için önemli bir tasarruf potansiyeli sunmakla kalmaz geleneksel ve zaman alan inşaat önlemlerinden bilindiği üzere CO2 emisyonları, gürültü ve trafik rahatsızlıklarını azaltır.

İzleme listeniz