Kazısız yöntem

Primus Line® kazısız olarak döşenmektedir. Bunun anlamı: Yüzlerce metre veya birkaç kilometre uzunluğundaki inşaat çukurlarına artık gerek yok.

Basınçlı boru hatlarının rehabilitasyonu için iki çukur veya mevcut odalar kesinlikle yeterlidir. Primus Line® ile kazısız rehabilitasyonun nasıl çalıştığını buradan öğrenin.

Hazırlık

Erişim sağlamak

Küçük inşaat çukurları veya mevcut odalar: Primus Line®'ın kurulumu için gerekli tüm alan budur. Her rehabilitasyon bölümü için sadece iki bölüm gereklidir. Gerekirse - örneğin kavşaklar - ek çukurlar kullanılabilmektedir.

Halatlı vinçler, sonraki çalışma adımları için başlangıç ve bitiş çukurlarına yerleştirilir.

Boru hattının kapatılması

Rehabilitasyon başlamadan önce boru hattının ilgili kurallara ve standartlara göre kapatılması gerekir.

Geçici bir tedarik hattı oluşturup oluşturmamak operatörün takdirindedir.

Ana borunun kontrol edilmesi

Eski boru hatlarında birikmeler nadir görülen bir durum değildir. Rehabilitasyon yapılacak olan bölümdeki durumun net bir görüntüsü, Primus Line®'ın başarılı bir şekilde kurulması için son derece önemlidir.

Yüksek çözünürlüklü kameralara ve geniş bir hareket aralığına sahip görsel inceleme sistemleri, sadece boru temizleme işleminin hassas bir şekilde yapılabilmesi için gerekli olan borunun iç yüzeyinin ayrıntılı kayıtlarını sağlamakla kalmaz; ayrıca başlangıç ve bitiş çukuruna yerleştirilen vinçler için bir pilot ipi çekerler.

Ana borunun temizlenmesi

Efektifliği ispatlanmış mekanik prosedürler yaylı çelik sıyırıcılar ve kauçuk diskler sayesinde boruyu kaplamış olan tortulardan ve gevşek döküntülerden güvenilir bir şekilde temizler.

Bu şekilde, kaplama malzemesinin montajı için temiz bir iç çap oluşturulur.

Montaj

Kaplama malzemesinin montajı

Çekme kafasının montajı

Montaj öncesinde, kaplama malzemesi 100 kN'a kadar kuvvetler için tasarlanmış bir çekme kafası ile bağlanır. Bağlantı noktasında vince bağlı şekilde bulunan bir fırdöndü kaplama malzemesinin başlangıç ve bitiş çukurları arasında giderken dönmesini engeller.

Montaj

Kaplama malzemesi katlanmış olarak teslim edilir. Bu şekilde Primus Line® aynı nominal çapa sahip borulara bile monte edilebilir.

Yapışkan bant, yaklaşık 500 mbar basınç uygulanana kadar kaplama malzemesini U şeklinde tutar. Kaplama malzemesi daha sonrasında yuvarlak şeklini alır.

Konektörlerin montajı

M-Connector'un montajı

Primus Line'ın M-Connector leri bir burç ve bir çekirdekten oluşur. M-Connector ile, çekirdeğin burcun içine hidrolik olarak bastırılmasıyla kaplama malzemesini çekmeye karşı korumalı bir birim ve konektör oluşturulur.

Ana boru üzerindeki bir flanşa vidalanmış, kapalı bir halka oluşturan, sızdırmaz, çekmeye dayanıklı bir bağlantı kurulur.

R-Connector'ün montajı

Primus Line'ın R-Connector'leri bir çekirdek ve bir burçtan oluşur.

R-Connector'leri ile çekirdek öncelikli olarak sürtünme önleyici bir madde ile kovana takılır. Burcun içinde, iki bileşenli bir reçine ile kaplama malzemesi üzerine ve çekirdek üzerindeki bir girintiye itilen, dövülebilir bir çelik kılıf vardır. Sonuç, çekmeye dayanıklı bir kaplama malzemesi ve konektör ünitesidir.

Ana boru ile sızdırmaz, çekmeye dayanıklı bir bağlantı; bir flanş veya kaynak çözümü ile kurulabilir.

Basınç testi

Akışkan ve gazlı maddeler için ilgili kurallara ve standartlara göre yapılan basınç testi, Primus Line® ile rehabilite edilen bölümün stabilitesini ve özellikle sızdırmazlığını sağlar. Özellikle su uygulamaları için kaplama malzemesi ek olarak dezenfekte edilir.

Rehabilite edilmiş boru hattının yeniden entegrasyonu

Bağlantı parçasının entegrasyonu

Hattın uygun şekilde yeniden işletime alınması için, rehabilite edilmiş bölümü basınçlı boru hattı şebekesine yeniden bağlamak için bir bağlantı parçası monte edilir.

Kapsamlı belgeler

Tüm kurulumu, incelemeden basınç testine kadar ayrıntılı bir dokümantasyon takip eder.

İzleme listeniz