Mineral yağ, çok yönlü kullanımları nedeniyle dünyanın en önemli kaynaklarından biridir.

Sadece çok sayıda yakıtın temeli değil, aynı zamanda plastiklerin, renklendiricilerin, boyaların ve ilaçların da temelini oluşturur.

Ham petrol son derece aşındırıcıdır ve çelik boru hatlarının iç yüzeyini büyük ölçüde etkiler. Bu nedenle, özellikle ekstraksiyon kuyularından pompa istasyonlarına ve rafinerilere ulaşan boru hatları hasara karşı çok hassastır. Primus Line® yalnızca rehabilitasyon işlevi görmez, aynı zamanda önleyici bir çözüm olarak işlev görür: O-Liner'ın iç yüzeyi, çelik boru için korozyon bariyeri görevi gören ekstra dirençli termoplastik poliüretandan (TPU) oluşur.

Primus Line® özellikle aşağıdaki koşullar için uygundur

Boru hattının tipi

Primus Line® ham petrol hatları, işlenmiş ürün hatları (örneğin dizel, gazyağı, kalın petrol ve daha fazlası) ve ayrıca iskele boşaltma boru hatları için en uygun sistemdir. Mühendislerimiz, her bir durum için uygunluğu, çalışma parametreleri temelinde inceler ve gerçek koşullar altında testler gerçekleştirir.

Boru materyali

Primus Line O-Liner, petrol sektöründe sıklıkla kullanılan aşağıdaki malzemelerle ana boru malzemesinden bağımsız olarak kullanılabilir.

  • Çelik (kaplamalı ve kaplamasız)

Boru hattının yeri

  • Toplama hatları
  • İskele boru hatları
  • Menfezler
  • İtfaiye hatları
  • Soğutma suyu hatları

Önerilen ürünler

İzleme listeniz